web analytics

آموزش دبستان و پیش دبستانی پرورش

با کتاب های عادی برای کودکان با کارکرد بالا و کتاب های خاص برای کودکان با کارکرد هوشی پایین

عکس شاخص
موسیقی درمانی

رشد دقت شنیداری و بهبود تمرکز

Feature image
کاردرمانی

جلوگیری از ناتوانی و حفظ سلامتی و استقلال

Feature image
گفتار درمانی

ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان

Feature image
بازی درمانی

افزایش دقت و تمرکز حواس