web analytics
خانه » دسته‌بندی نشده » آموزش مهارت صبر کردن به کودک قرار نیست تمام خواسته های کودک سریع برآورده شود . نباید به بهانه پدر و مادر خوب بودن به تمام خواسته های کودک پاسخ مثبت داد . به کودک یاد داده شود در برابر برخی خواسته ها باید صبر کند . با تأخیر انداختن خواسته ها ، کودک تحمل کردن را می آموزد . از هر ۵ خواسته می توان به ۳ خواسته بلافاصله جواب داد یکی را به تأخیر انداخت و به یکی پاسخ منفی داد تا کودک در عین آموختن مهارت تحمل ، نه شنیدن را هم بیاموزد .

آموزش مهارت صبر کردن به کودک قرار نیست تمام خواسته های کودک سریع برآورده شود . نباید به بهانه پدر و مادر خوب بودن به تمام خواسته های کودک پاسخ مثبت داد . به کودک یاد داده شود در برابر برخی خواسته ها باید صبر کند . با تأخیر انداختن خواسته ها ، کودک تحمل کردن را می آموزد . از هر ۵ خواسته می توان به ۳ خواسته بلافاصله جواب داد یکی را به تأخیر انداخت و به یکی پاسخ منفی داد تا کودک در عین آموختن مهارت تحمل ، نه شنیدن را هم بیاموزد .

آموزش مهارت صبر کردن به کودک

قرار نیست تمام خواسته های کودک سریع برآورده شود . نباید به بهانه پدر و مادر خوب بودن  به تمام خواسته های کودک پاسخ مثبت داد . به کودک یاد داده شود در برابر برخی خواسته ها باید صبر کند . با تأخیر انداختن خواسته ها ، کودک تحمل کردن را می آموزد . از هر ۵  خواسته می توان به ۳ خواسته بلافاصله جواب داد یکی را به تأخیر انداخت و به یکی پاسخ منفی داد تا کودک در عین آموختن مهارت تحمل ، نه شنیدن را هم بیاموزد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *