web analytics
خانه » دسته‌بندی نشده » مقاله ی برتر

مقاله ی برتر

مقاله ی برتر مشاوردبستان پرورش املیاترابی در دومین کنگره ی بین المللی علوم رفتاری

مقاله

مقاله

چکیده ی مقاله: هدف از پژوهش حاضر، بررسی ابعاد کمال گرایی با اضطراب پنهان و هیجان خواهی بود. آزمودنی ها ۳۰۶ دانشجوی زن و مرد شاغل به تحصیل دانشگاه علوم و تحقیقات گلستان بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای سنجش کمال گرایی از مقیاس ابعاد کمال گرایی تهران (mps) در سال ۱۳۸۶ ، و برای سنجش اضطراب پنهان ، مولفه اضطراب پنهان پرسشنامه ی اضطراب کتل در سال ۱۹۵۷ و برای سنجش هیجان خواهی ، مولفه هیجان خواهی پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن در سال ۱۹۷۸ تهیه شده بود، استفاده شد. داده های بدست آمده از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی متغیر ملاک از روی مولفه های متغیر پیش بین تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین ابعاد کمال گرایی (خودمدار،دیگرمدارو جامعه مدار) با اضطراب پنهان و هیجان خواهی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی هرچه میزان کمال گرایی افزایش یابد میزان اضطراب پنهان و هیجان خواهی نیز افزایش می یابد و در تعامل مولفه های کمال گرایی ، کمال گرایی جامعه مدار پیش بینی کننده معنی داری برای اضطراب پنهان می باشد و کمال گرایی خودمدار پیش بینی کننده ی معنی داری در جهت معکوس برای هیجان خواهی دانشجویان می باشد.

 

تیم دبستان پرورش این موفقیت ارزنده را به سرکار خانم امیلیا ترابی مشاور و رفتاردرمانگر دبستان پرورش تبریک گفته و برای ایشان آرزومند پیروزی ایشان در تمام مراحل زندگی هستیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *