web analytics

آرشیو ماهانه: بهمن ۱۳۹۴

سندروم کورنلیا دی لانگ

سندروم کورنلیا دی لانگ یک اختلال رشد است که بر بسیاری از بخش های بدن تاثیر می گذارد. ویژگی های این اختلال در میان افراد مبتلا بطور گسترده ای متفاوت بوده و در محدوده نسبتا خفیف تا شدید می باشد. سندروم کورنلیا دی لانگ بوسیله کندی رشد قبل و بعد از تولد، ناتوانی فکری که […]

ادامه مطلب...

علائم رفتاری اوتیسم

ادامه مطلب...

مقاله ی برتر

مقاله ی برتر مشاوردبستان پرورش املیاترابی در دومین کنگره ی بین المللی علوم رفتاری چکیده ی مقاله: هدف از پژوهش حاضر، بررسی ابعاد کمال گرایی با اضطراب پنهان و هیجان خواهی بود. آزمودنی ها ۳۰۶ دانشجوی زن و مرد شاغل به تحصیل دانشگاه علوم و تحقیقات گلستان بوده که با استفاده از روش نمونه گیری […]

ادامه مطلب...

بیش فعالی

علائم بیش فعالی یا ADHD تکانشگری حواسپرتی آرام و قرار نداشتن مشکل در دقت و توجه ارتکاب اشتباهات ناشی از بی توجهی گم کردن وسایل عدم رعایت نوبت بیش فعالی لازم به ذکر است این علائم باید ۶ ماه و در محیط های خانه و مدرسه تداوم داشته باشد.

ادامه مطلب...

جلسه ی آموزش خانواده – حافظه ی فعال

جلسه ی آموزش خانواده ی دی ماه ۱۳۹۴ دبستان پرورش با موضوع حافظه ی فعال حافظه فعال (حافظه کاری) موتور جستجوی ذهن می باشد و کارکرد شناختی است که مسئول حفظ اطلاعات آنی و استفاده از آن در تفکر است. به این ترتیب،حافظه فعال،برای متمرکز ماندن برروی یک کار،جلوگیری از حواس پرتی و به روز […]

ادامه مطلب...