web analytics

آرشیو ماهانه: شهریور ۱۳۹۵

تاثیر آب درمانی بر افزایش کیفیت زندگی کودکان مبتلا به اوتیسم

آب درمانی می تواند به عنوان یک درمان موثر مکمل استفاده شود. محیط زیست آب به نظر می رسد با توجه به نیازهای یک کودک مبتلا به اوتیسم می تواند پاسخ خوبی به درمان و رشد کودک اوتیسم باشد. فشار آب ، باعث آرامش یک کودک اوتیسم می شود و دمای آب گرم نیز یک […]

ادامه مطلب...