web analytics

آرشیو نویسنده: بابکی

روشهای آموزش کودکان اُتیسم

با توجه به اینکه اختلالات طیف اُتیسم درمان قطعی ندارد، درمان اصلی این کودکان شامل توانبخشی (گفتار درمانی،کاردرمانی جسمی،کار درمانی ذهنی،بازی‌درمانی و…)و آموزش انفرادی در زمینه مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی است. کاستن از نشانه‌ها وافزایش استقلال کودک از اهداف اولیه درمان برای کودکانی که اُتیسم دارند، به‌شمار می‌آید. در کودکان اُتیسمی برخی نشانه‌ها ممکن است […]

ادامه مطلب...

آشنایی با اوتیسم

اوتیسم Autism نوعی اختلال رشدی است كه با رفتارهای ارتباطی ، كلامی غیر طبیعی مشخص می شود . این اختلال بر رشد طبیعی مغز در حیطه تعاملات اجتماعی و مهارت های ارتباطی تأثیر می گذارد. كودكان مبتلا به اوتیسم در ارتباطات كلامی و غیر كلامی ، تعاملات اجتماعی و بازی، مشكل دارند. این اختلال ارتباط […]

ادامه مطلب...