web analytics

آرشیو موضوعی: بازی درمانی

بازی توپ پینگ پونگ با قاشق

  از کودک بخواهید توپ پینگ پونگ را با قاشق حمل کند. این بازی جهت افزایش هماهنگی چشم و دست و افزایش دقت دیداری و توجه تمرکزبسیار کاربردی می باشد

ادامه مطلب...