web analytics

آرشیو موضوعی: مجسمه سازی

مجسمه سازی دانش آموزان اوتیستیک

نمونه کارهای جدید مجسمه سازی

ادامه مطلب...

نمونه کارهای مجسمه سازی

نمونه کارهای  مجسمه سازی دانش آموزان در این هفته

ادامه مطلب...

مجسمه سازی

هنر درمانی برای کودکان و نوجوانان در خودمانده یا اوتیسم افراد دارای اختلال اوتیسم و سایر اختلالات نافذ رشد اغلب دشواری هایی در زمینه ی توانایی های کلامی و ارتباط دارند. هنر درمانی می تواند از طریق فراهم سازی یک روش ارتباطی غیرمستقیم با دیگران ، برای این افراد مفید واقع شود. زمانی که فرد […]

ادامه مطلب...